Våra värderingar

Vi som jobbar på Liunga är ett glatt, erfaret och prestigelöst team som brinner för vårt arbete och som trivs väldigt bra ihop.

När vi startar en byggnation tillsammans med dig inleder vi en relation. En relation som vi vill ska kännas trygg och ärlig. Som löper över tid.

Vi förstår vikten av att kommunicera när ett projekt rullar på och vi håller därför gärna en daglig kontakt med dig som kund.

Undrar du över något så ska du veta att inga frågor är för dumma. Och att vi gärna förklarar så att det knepiga blir lätt att förstå.

Om vi stöter vi på överraskningar under byggets gång så kan du räkna med att vi direkt pratar med dig och självklart har en konstruktiv lösning.

Miljö och hållbarhet

Vi har även ett starkt miljö- och hållbarhetstänk där vi i högsta mån strävar efter att:

Att aktivt bygga med material som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbara genom hela byggnadens livscykel. Dessa är godkända enligt BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanens husproduktportal.

Vi källsorterar hos dig och slänger vårt byggavfall på kommunala anläggningar. Vi planerar grundligt och för att undvika onödiga transporter.

Sist men inte minst investerar vi en del av betalningen från just ditt projekt i Trine som i sin tur minskar oljeeldning i världen via solceller. Så när du anlitar Liunga så minskar du utsläppen av koldioxid där det hjälper mest.

Vår resa för att förbättra vår miljö har bara börjat!

Vi garanterar

Kommunikation

Vi är måna om att hålla en bra dialog och kommunicera kring ditt projekt från start till mål.

Punktlighet

Liungateamet är noga med att komma i tid till våra avtalade möten samt höra av oss i god tid innan vi utför eventuella ändringar.

Tydlighet

Vi är tydliga i våra offerter och tackar nej till uppdrag snabbt om vi inte har möjlighet att hjälpa till.

© Copyright 2021 | Design och webbutveckling Webking